Gazeta Świebodzińska

PIERWSZY PORTAL INFORMACYJNY

   
W czwartek, 22 grudnia w świebodzińskim ratuszu odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych. Radni rozmawiali m. in. o przyszłorocznym budżecie, omawiali także projekty uchwał na najbliższą sesję.

W pierwszej części obrad przedmiotem dyskusji było m. in. uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin.

W drugiej części spotkania skarbnik gminy przedstawiła radnym propozycje przyszłorocznego budżetu, a jest ich sporo. Jednym z nich jest budowa drogi Chociule - Niedzwiady - Lubogóra. Projekt współfinansować ma podmiot prywatny.

W założeniach droga ma być przedłużeniem i połączeniem dwóch ścieżek pieszo-rowerowych - ścieżki biegnącej ze Świebodzina do Chociul ze ścieżką Świebodzin - Ołobok. Droga przebiegać ma przez las między Chociulami, a Lubogórą. Ma też zapewnić bezkolizyjne połączenie południowych osiedli Świebodzina z jeziorem Niesłysz. Projekt zakłada, że gmina ma pokryć koszt materiału, a przedsiębiorca koszt inwestycji.

Projekt uchwały przyszłorocznego budżetu zakłada również wymianę kamer monitoringu, już w wersji HD, budowę drogi i parkingów przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i nr 6, remonty podwórzy, oświetlenie drogowe w mieście i gminie Świebodzin, a także wsparcie komendy powiatowej policji w dofinansowaniu patroli pieszych z bonusem - dopłatą do zakupu radiowozu.

Kolejne inwestycje to zadania z Budżetu Obywatelskiego oraz dotacje, m. in. dla powiatu świebodzińskiego na budowę kompleksu sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Punktem spornym czwartkowej komisji okazała się pozycja dotycząca modernizacji drogi w Jordanowie. Prośbę o zwiększenie środków wniosła radna Emilia Węcłowska. - Wiem, że wartość kosztorysowa jest dużo większa i chciałabym podnieść kwotę i zabezpieczyć środki do pełnej wartości kosztorysowej i wystąpić do przetargu razem z drogami w Lubinicku i Ługowie - wyjaśniła radna.

- Nie widzę takiej potrzeby - odpowiedział krótko Dariusz Bekisz. Zaznaczył przy tym, że jest planowane wykonanie tego zadania, jednak niezamieszkałą część drogi można jedynie utwardzić. - Do tematu możemy powrócić jeśli po inwestycji okaże się, że tamta część jest niezbędna. Jest to ślepa droga prowadząca do mostu - takie jest moje zdanie, a państwo to ocenią - zwrócił się do radnych burmistrz Bekisz.

- Nie jest to ślepa droga - kontrowała Węcłowska. - Jest to droga pieszo-rowerowa, którą dzieci dojeżdżają do szkoły, tam też będzie wykonywana kanalizacja i można by to zrobić za jednym razem - przekonywała radna.

Bekisz zaznaczył, że 700 tys. zł jest to wystarczająca kwota na pokrycie tego projektu, a reszta to zbytek.

- Ja się z tym nie zgadzam i składam oficjalny wniosek o zmianę projektu - zadeklarowała radna.

Doszło do napiętej sytuacji. Każda ze stron broniła swojej racji. Do dyskusji przyłączyli się radni i wiceburmistrz Tomalak. Po wymianie zdań i przyjęciu wniosków przystąpiono do głosowania. Gdy radni przychylnie odnieśli się do wniosku Emilii Węcłowskiej, burmistrz Bekisz ostentacyjnie opuścił salę sesyjną.


Emocje jednak nie ustały. Dało się też zauważyć, że radni są pod silnym wpływem przesilenia zimowego - najkrótszego dnia w roku. W wyniku zmęczenia rajców, trudno było zapanować przewodniczącemu Olesiakowi nad głosowaniem. Podnoszenie rąk przez radnych bardziej przypominało meksykańską falę niż oddanie głosu.

Po omówieniu spraw różnych, przewodniczący zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych.

Ostatecznie nad projektem uchwały przyszłorocznego budżetu gminy, radni pochylą się 29 grudnia podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie.

--
Opr. /fot. W. Roszczuk

Policjanci na motorach szybciej dojadą do potrzebujących, zadbają o porządek na drogach, a w razie potrzeby zapewnią eskortę

Świebodzińscy policjanci posiadają nowoczesne i doskonale wyposażone motocykle. Dzięki nim są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na niebezpieczne zachowania ze strony nieodpowiedzialnych kierowców.

Absolutorium dla burmistrza Zbąszynka

Rada Miejska w Zbąszynku udzieliła burmistrzowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Udzielenie absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o realizacji zadań i gospodarowaniu środkami publicznymi przez gminę Zbąszynek.

Wybory do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka w ramach aktywizacji samorządowej młodzieży zarządził wybory do Rady Młodych Samorządowców, która ma pełnić rolę grupy doradczej Burmistrza.

Dodatkowy dyżur prawnika w ramach darmowej pomocy i edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim

Od początku ubiegłego roku w całej Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z darmowej porady - pomoc jest wyznaczona dla grup określonych w ustawie. W celu uniknięcia wykluczenia osób, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy prawnej, Powiat nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry, które organizuje dodatkowy dyżur prawnika.

ZUS testuje doradców emerytalnych. Ważna informacja dla osób, które jeszcze w tym roku mogą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął pilotaż projektu doradcy emerytalnego. Rozwiązanie testowane jest obecnie w dwóch oddziałach – w Warszawie i Zabrzu. Już w lipcu doradcy pojawią się w placówkach w całym kraju.

Trwa nabór wniosków do konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017"

Trwa nabór wniosków do ósmej edycji konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska". Wnioski można składać do 18 maja. Po tym terminie specjalna komisja dokona wyboru dziesięciu najlepszych zgłoszeń, po czym jury w terenie zapozna się i oceni walory uczestniczących w konkursie wsi.

Rada Miejska w Świebodzinie nadała nazwę nowej ulicy w mieście

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Świebodzinie, rajcy podjęli decyzję o nadaniu nazwy "ulica Henryka Sienkiewicza" drodze wewnętrznej zlokalizowanej między ulicami Pułaskiego, Mickiewicza i Łużycką.

Jubileusz uroczystego otwarcia biblioteki Eberharda Hilschera w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie

Eberhard Hilscher zaliczany jest do najwybitniejszych pisarzy niemieckich ubiegłego stulecia oraz liderów polsko-niemieckiego pojednania. W swojej twórczości krzewił idee humanistyczne i tolerancję. Był zwolennikiem integracji dawnych i obecnych mieszkańców Świebodzina. Przed śmiercią wyraził wolę, by jego cenny zbiór książek został przekazany rodzinnemu miastu.

Przy plaży gminnej w Niesulicach powstanie siłownia "pod chmurką"

W ramach programu "Lubuskie siłownie pod chmurką", Gmina Skąpe otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa na budowę siłowni na wolnym powietrzu.

Lubuscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali trzy osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch mężczyzn i kobieta, mieszkańcy Gorzowa Wlkp. usłyszeli zarzuty i...

Lubuscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali trzy osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch mężczyzn i kobieta, mieszkańcy Gorzowa Wlkp. usłyszeli zarzuty i...

Do sanatorium za darmo i bez kolejek

Osoby ubezpieczone, których stan zdrowia grozi niezdolnością do pracy mogą starać się o skierowanie na rehabilitację leczniczą w ZUS. W tym roku swoje leczenie w sanatorium zakończyło już ponad 45...

Pamiątka po dawnej epoce

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wilkowie. Zakład w Mostkach - jedno z wielu gospodarstw zlokalizowanych na naszym terenie.

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca wzrosły emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby do tej pory otrzymujące minimalne świadczenia mogą liczyć na ich największy wzrost. Nie trzeba w tym...

Instagram