Gazeta Świebodzińska

PIERWSZY PORTAL INFORMACYJNY

   
Wycinkę drzew i krzewów przy drodze powiatowej pomiędzy Węgrzynicami a Gryżyną rozpoczęto we wtorek 14 marca - wynika z pisma, które wpłynęło do naszej redakcji.


O prowadzonej wycince drzew powiadomiło nas Towarzystwo Przyjaciół Gryżyny i Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta. Potwierdziliśmy tę informację. Ścięte drzewa i krzewy leżą na poboczu drogi powiatowej. Sądząc po śladach, część z nich została już wywieziona.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze starostą świebodzińskim Zbigniewem Szumskim. Starosta, który również otrzymał zgłoszenie, poinformował nas, że na wycinkę drzew nie było zgody urzędu. Oznacza to, że ktoś wyciął drzewa bez zezwolenia, niezgodnie z prawem. Należy też zaznaczyć, że drzewa i krzewy, w których gniazdowały ptaki zostały wycięte w okresie ochronnym. W związku z tym powiadomiono policję.

Podczas naszej obecności, na miejsce nielegalnej wycinki przyjechał pracownik służby drogowej - jednostki podległej staroście oraz dzielnicowy z rejonu gm. Skąpe. Ocena szkód i notatka służbowa przygotowana przez wydział dróg, posłuży policji do kwalifikacji czynu.

Na terenie gminy Skąpe, w przeszłości dochodziło do podobnych zdarzeń - zwróciła na to uwagę prezes ZTUM Joanna Liddane.

- Zlikwidowano znaczną część kilkudziesięcioletnich drzew owocowych oraz krzewów, które w żaden sposób nie kolidowały z bezpieczeństwem na drodze. Podobne praktyki w poprzednich latach były zauważane i wówczas bez sensownego uzasadnienia likwidacji uległy drzewa owocowe stanowiące ważny w rolnictwie i krajobrazie element zadrzewień śródpolnych. Naszym zdaniem w tym momencie dochodzi do podobnej praktyki, która doprowadzi do przyrodniczej i krajobrazowej dewastacji.

- Pola węgrzynickie są pozbawione cennych zadrzewień śródpolnych w związku z tym należy chronić właśnie te przydrożne, które jeszcze ocalały - zaznacza prezes.
Można się spodziewać, że sprawa nielegalnej wycinki drzew pod Węgrzynicami, w najbliższym czasie zostanie przekazana do prokuratury.

--
Opr. /fot. Waldemar Roszczuk

Zarybianie węgorzem jeziora Niesłysz

W środę, pracownicy Gospodarstwa Rybackiego ze Zbąszynia zarybiali węgorzem jezioro Niesłysz. Do wody wpuszczono około 16 kg narybku.

Burmistrz Świebodzina jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

Absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu było najważniejszym punktem XXXII sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Radni po wysłuchaniu opinii wszystkich komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Świebodzina.

Policjanci na motorach szybciej dojadą do potrzebujących, zadbają o porządek na drogach, a w razie potrzeby zapewnią eskortę

Świebodzińscy policjanci posiadają nowoczesne i doskonale wyposażone motocykle. Dzięki nim są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na niebezpieczne zachowania ze strony nieodpowiedzialnych kierowców.

Absolutorium dla burmistrza Zbąszynka

Rada Miejska w Zbąszynku udzieliła burmistrzowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Udzielenie absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o realizacji zadań i gospodarowaniu środkami publicznymi przez gminę Zbąszynek.

Wybory do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka w ramach aktywizacji samorządowej młodzieży zarządził wybory do Rady Młodych Samorządowców, która ma pełnić rolę grupy doradczej Burmistrza.

Dodatkowy dyżur prawnika w ramach darmowej pomocy i edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim

Od początku ubiegłego roku w całej Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z darmowej porady - pomoc jest wyznaczona dla grup określonych w ustawie. W celu uniknięcia wykluczenia osób, które nie kwalifikują się do uzyskania systemowej pomocy prawnej, Powiat nawiązał współpracę ze stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry, które organizuje dodatkowy dyżur prawnika.

ZUS testuje doradców emerytalnych. Ważna informacja dla osób, które jeszcze w tym roku mogą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął pilotaż projektu doradcy emerytalnego. Rozwiązanie testowane jest obecnie w dwóch oddziałach – w Warszawie i Zabrzu. Już w lipcu doradcy pojawią się w placówkach w całym kraju.

Trwa nabór wniosków do konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017"

Trwa nabór wniosków do ósmej edycji konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska". Wnioski można składać do 18 maja. Po tym terminie specjalna komisja dokona wyboru dziesięciu najlepszych zgłoszeń, po czym jury w terenie zapozna się i oceni walory uczestniczących w konkursie wsi.

Rada Miejska w Świebodzinie nadała nazwę nowej ulicy w mieście

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Świebodzinie, rajcy podjęli decyzję o nadaniu nazwy "ulica Henryka Sienkiewicza" drodze wewnętrznej zlokalizowanej między ulicami Pułaskiego, Mickiewicza i Łużycką.

Lubuscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali trzy osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch mężczyzn i kobieta, mieszkańcy Gorzowa Wlkp. usłyszeli zarzuty i...

Lubuscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali trzy osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch mężczyzn i kobieta, mieszkańcy Gorzowa Wlkp. usłyszeli zarzuty i...

Do sanatorium za darmo i bez kolejek

Osoby ubezpieczone, których stan zdrowia grozi niezdolnością do pracy mogą starać się o skierowanie na rehabilitację leczniczą w ZUS. W tym roku swoje leczenie w sanatorium zakończyło już ponad 45...

Pamiątka po dawnej epoce

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wilkowie. Zakład w Mostkach - jedno z wielu gospodarstw zlokalizowanych na naszym terenie.

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca wzrosły emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby do tej pory otrzymujące minimalne świadczenia mogą liczyć na ich największy wzrost. Nie trzeba w tym...

Instagram