Gazeta Świebodzińska

PIERWSZY PORTAL INFORMACYJNY

   
tab gustavGustav Heinrich Zerndt był nauczycielem, historykiem i archiwistą miejskim. Urodził się 5 lipca 1854 roku w Świebodzinie jako syn mistrza sukienniczego Heinricha Zerndta i zmarł tutaj 1 kwietnia 1929 roku. Pochodził z notowanej już w połowie XVI wieku rodziny miejscowych bednarzy, a następnie sukienników.

Zerndt ukończył w Świebodzinie szkołę miejską, a w latach 1871–1874 ewangelickie seminarium nauczycielskie w Neuzelle. Był najpierw przez 4 lata nauczycielem w Drezdenku, następnie od 1878 roku, aż do emerytury nauczycielem w średniej szkole dla dziewcząt w Świebodzinie. Prowadził także zajęcia w tutejszej zimowej szkole rolniczej, był również m.in. przewodniczącym Związku Nauczycielskiego Świebodzina i okolic oraz przewodniczącym komisji ds. opieki nad pomnikami przyrody.

Oprócz pracy zawodowej i społecznej wielką pasją G. Zerndta było poznawanie interesujących zakątków najbliższej okolicy oraz gromadzenie pamiątek przeszłości. Przewędrował i objechał on teren całego dawnego powiatu świebodzińskiego i uchodził za doskonałego znawcę jego legend, tajemnic i ciekawostek. W związku z tym nazywano go często „Fontanem ziemi świebodzińskiej”. Dobrze zorientowany w lokalnej historii, służył zawsze pomocą wielu mieszkańcom w ich poszukiwaniach genealogicznych.

Zgromadzone przez niego zbiory stały się podstawą dla zorganizowania muzeum miejskiego (Muzeum starożytności), które pod jego kierunkiem otwarto w kilku pomieszczeniach starego szpitala 16 września 1903 roku. Powołany równocześnie Związek Krajoznawczy zbierał się na regularnych comiesięcznych spotkaniach w ratuszu, prowadzonych z wielką starannością przez Zerndta jako przewodniczącego Związku.

On sam miał tu również często interesujące wykłady nt. przeszłości okręgu. Zabiegi G. Zerndta i innych członków Związku doprowadziły szybko do ilościowego i jakościowego wzrostu zbiorów. Rozbudową muzeum zainteresowana została cała społeczność miasta i okolic. Przekazywano do niego pamiątki rodzinne i rozmaite znaleziska. Szczególnie cenne okazały się dary miejscowych cechów i gildii strzeleckiej. Wzrost rangi zbiorów przyczynił się do tego, że w 1915 roku muzeum świebodzińskie przyjęto do Związku Muzeów Brandenburgii.

Pewne trudności przeżywało muzeum w czasie I wojny światowej i tuż po niej, kiedy ograniczono radykalnie jego powierzchnię wystawową. Jednak już w 1925 roku oddano do jego dyspozycji kilka przestronnych i dobrze oświetlonych pomieszczeń w hali miejskiej oraz, po raz pierwszy, przeznaczono na jego utrzymanie odpowiednie fundusze.

Specjalna komisja pod kierunkiem G. Zerndta uporządkowała zbiory, a ich ponowne uroczyste udostępnienie publiczności nastąpiło 6 grudnia 1925 roku. Zerndt zrezygnował wówczas z funkcji przewodniczącego Związku Krajoznawczego i jako opiekun zbiorów otrzymał z rąk władz miasta tytuł honorowego archiwisty miejskiego. Odtąd mógł się poświęcić wyłącznie pracy muzealnej i badawczej. Aktywnie uczestniczył m.in. w spotkaniach Związku Muzeów Brandenburgii (1925–1928). Spadły na niego także inne zaszczyty – w maju 1926 roku nadano mu tytuł honorowego obywatela miasta "w uznaniu zasług w dziedzinie historycznych badań dziejów ojczystych", a z nominacji władz rejencyjnych został społecznym opiekunem zabytków dawnego powiatu świebodzińskiego.

Wielkim wyróżnieniem dla jego osiągnięć było również zorganizowanie w Świebodzinie w dniach 8–10 czerwca 1928 roku, na 25-lecie Związku Krajoznawczego, zjazdu przedstawicieli 25 muzeów Brandenburgii i Związku Marchijskich Stowarzyszeń Historycznych. W obecności znanych postaci życia naukowego i władz lokalnych uhonorowano wówczas jego zasługi dla miasta, powiatu i całej prowincji.

Już po śmierci Zerndta, w maju 1936 roku, władze Świebodzina przemianowały jedną z ulic w centrum miasta na Gustav-Zerndt-Straße, a w muzeum uczczono jego pamięć specjalną marmurową tablicą pamiątkową. W treści podkreślono przede wszystkim jego rolę w założeniu muzeum10. Podobna brązowa tablica polsko-niemiecka została odsłonięta 17 czerwca 1995 roku na fasadzie rodzinnego domu G. Zerndta. Ufundowali ją byli niemieccy mieszkańcy miasta, stawiając tym razem akcent na jego osiągnięcia badawcze nad historią lokalną.

--
Opr. Marek Nowacki, fot. Waldemar Roszczuk

To jest tylko część artykułu "Gustav Zerndt - historyk ziemi świebodzińskiej" autorstwa Marka Nowackiego. Całość dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

Dla zainteresowanych - na stronie internetowej Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dostępna jest również "Historia Świebodzina według Gustava Zerndta: indeksy z komentarzami". "Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt: Kommentierte Register" w języku polskim i niemieckim.

Trwają poszukiwania Tomasza Przygockiego

Od tygodnia trwają poszukiwania 42-letniego mieszkańca Jasienia, Tomasza Przygockiego. Policjanci we współpracy ze Strażą Pożarną oraz Rybacką sprawdzają każde miejsce, w którym może znajdować się zaginiony. W przypadku posiadania jakiejkolwiek...

Trwają poszukiwania Tomasza Przygockiego

Od tygodnia trwają poszukiwania 42-letniego mieszkańca Jasienia, Tomasza Przygockiego. Policjanci we współpracy ze Strażą Pożarną oraz Rybacką sprawdzają każde miejsce, w którym może znajdować się zaginiony. W przypadku posiadania jakiejkolwiek...

Pamiątka po dawnej epoce

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wilkowie. Zakład w Mostkach - jedno z wielu gospodarstw zlokalizowanych na naszym terenie.

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca wzrosły emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby do tej pory otrzymujące minimalne świadczenia mogą liczyć na ich największy wzrost. Nie trzeba w tym...

Niemieckie koleje wznowiły ruch pociągów

W niedzielę, 8 października został wznowiony ruch pociągów w komunikacji międzynarodowej pomiędzy Polską, a Niemcami.Dotyczy to m.in. pociągów relacji Warszawa Wschodnia - Berlin HBF, Berlin HBF - Warszawa Wschodnia zatrzymujących...

Instagram

Przypadki oszustw na rynku wynajmu mieszkań

Studenci często na ostatnią chwilę poszukują mieszkań na nowy rok akademicki. Właśnie wtedy wiele jest przypadków oszustw. Agencja Metrohouse przygotowała zestawienie trzech z nich, na które trzeba szczególnie uważać poszukując...