Gazeta Świebodzińska

PIERWSZY PORTAL INFORMACYJNY

   
tab gustavGustav Heinrich Zerndt był nauczycielem, historykiem i archiwistą miejskim. Urodził się 5 lipca 1854 roku w Świebodzinie jako syn mistrza sukienniczego Heinricha Zerndta i zmarł tutaj 1 kwietnia 1929 roku. Pochodził z notowanej już w połowie XVI wieku rodziny miejscowych bednarzy, a następnie sukienników.

Zerndt ukończył w Świebodzinie szkołę miejską, a w latach 1871–1874 ewangelickie seminarium nauczycielskie w Neuzelle. Był najpierw przez 4 lata nauczycielem w Drezdenku, następnie od 1878 roku, aż do emerytury nauczycielem w średniej szkole dla dziewcząt w Świebodzinie. Prowadził także zajęcia w tutejszej zimowej szkole rolniczej, był również m.in. przewodniczącym Związku Nauczycielskiego Świebodzina i okolic oraz przewodniczącym komisji ds. opieki nad pomnikami przyrody.

Oprócz pracy zawodowej i społecznej wielką pasją G. Zerndta było poznawanie interesujących zakątków najbliższej okolicy oraz gromadzenie pamiątek przeszłości. Przewędrował i objechał on teren całego dawnego powiatu świebodzińskiego i uchodził za doskonałego znawcę jego legend, tajemnic i ciekawostek. W związku z tym nazywano go często „Fontanem ziemi świebodzińskiej”. Dobrze zorientowany w lokalnej historii, służył zawsze pomocą wielu mieszkańcom w ich poszukiwaniach genealogicznych.

Zgromadzone przez niego zbiory stały się podstawą dla zorganizowania muzeum miejskiego (Muzeum starożytności), które pod jego kierunkiem otwarto w kilku pomieszczeniach starego szpitala 16 września 1903 roku. Powołany równocześnie Związek Krajoznawczy zbierał się na regularnych comiesięcznych spotkaniach w ratuszu, prowadzonych z wielką starannością przez Zerndta jako przewodniczącego Związku.

On sam miał tu również często interesujące wykłady nt. przeszłości okręgu. Zabiegi G. Zerndta i innych członków Związku doprowadziły szybko do ilościowego i jakościowego wzrostu zbiorów. Rozbudową muzeum zainteresowana została cała społeczność miasta i okolic. Przekazywano do niego pamiątki rodzinne i rozmaite znaleziska. Szczególnie cenne okazały się dary miejscowych cechów i gildii strzeleckiej. Wzrost rangi zbiorów przyczynił się do tego, że w 1915 roku muzeum świebodzińskie przyjęto do Związku Muzeów Brandenburgii.

Pewne trudności przeżywało muzeum w czasie I wojny światowej i tuż po niej, kiedy ograniczono radykalnie jego powierzchnię wystawową. Jednak już w 1925 roku oddano do jego dyspozycji kilka przestronnych i dobrze oświetlonych pomieszczeń w hali miejskiej oraz, po raz pierwszy, przeznaczono na jego utrzymanie odpowiednie fundusze.

Specjalna komisja pod kierunkiem G. Zerndta uporządkowała zbiory, a ich ponowne uroczyste udostępnienie publiczności nastąpiło 6 grudnia 1925 roku. Zerndt zrezygnował wówczas z funkcji przewodniczącego Związku Krajoznawczego i jako opiekun zbiorów otrzymał z rąk władz miasta tytuł honorowego archiwisty miejskiego. Odtąd mógł się poświęcić wyłącznie pracy muzealnej i badawczej. Aktywnie uczestniczył m.in. w spotkaniach Związku Muzeów Brandenburgii (1925–1928). Spadły na niego także inne zaszczyty – w maju 1926 roku nadano mu tytuł honorowego obywatela miasta "w uznaniu zasług w dziedzinie historycznych badań dziejów ojczystych", a z nominacji władz rejencyjnych został społecznym opiekunem zabytków dawnego powiatu świebodzińskiego.

Wielkim wyróżnieniem dla jego osiągnięć było również zorganizowanie w Świebodzinie w dniach 8–10 czerwca 1928 roku, na 25-lecie Związku Krajoznawczego, zjazdu przedstawicieli 25 muzeów Brandenburgii i Związku Marchijskich Stowarzyszeń Historycznych. W obecności znanych postaci życia naukowego i władz lokalnych uhonorowano wówczas jego zasługi dla miasta, powiatu i całej prowincji.

Już po śmierci Zerndta, w maju 1936 roku, władze Świebodzina przemianowały jedną z ulic w centrum miasta na Gustav-Zerndt-Straße, a w muzeum uczczono jego pamięć specjalną marmurową tablicą pamiątkową. W treści podkreślono przede wszystkim jego rolę w założeniu muzeum10. Podobna brązowa tablica polsko-niemiecka została odsłonięta 17 czerwca 1995 roku na fasadzie rodzinnego domu G. Zerndta. Ufundowali ją byli niemieccy mieszkańcy miasta, stawiając tym razem akcent na jego osiągnięcia badawcze nad historią lokalną.

--
Opr. Marek Nowacki, fot. Waldemar Roszczuk

To jest tylko część artykułu "Gustav Zerndt - historyk ziemi świebodzińskiej" autorstwa Marka Nowackiego. Całość dostępna jest na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

Dla zainteresowanych - na stronie internetowej Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dostępna jest również "Historia Świebodzina według Gustava Zerndta: indeksy z komentarzami". "Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt: Kommentierte Register" w języku polskim i niemieckim.

Jubileusz uroczystego otwarcia biblioteki Eberharda Hilschera w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie

Eberhard Hilscher zaliczany jest do najwybitniejszych pisarzy niemieckich ubiegłego stulecia oraz liderów polsko-niemieckiego pojednania. W swojej twórczości krzewił idee humanistyczne i tolerancję. Był zwolennikiem integracji dawnych i obecnych mieszkańców Świebodzina. Przed śmiercią wyraził wolę, by jego cenny zbiór książek został przekazany rodzinnemu miastu.

Przy plaży gminnej w Niesulicach powstanie siłownia "pod chmurką"

W ramach programu "Lubuskie siłownie pod chmurką", Gmina Skąpe otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa na budowę siłowni na wolnym powietrzu.

Złodzieje ukradli 60 metrów przewodów miedzianych należących do jednej ze spółek kolejowych. By ułatwić sobie kradzież, wynajęli koparkę

Do kradzieży doszło na terenie powiatu świebodzińskiego nieopodal linii kolejowej Bucze - Toporów. Przewody znajdowały się w specjalnych korytach, do których prowadziły włazy zasypane ziemią. Sprawcy, by ułatwić sobie kradzież wynajęli koparkę z operatorem.

Radni wojewódzcy przyznali środki na remont lubuskich zabytków. W wykazie dotacji z budżetu WL ujęte zostały trzy obiekty zlokalizowane na terenie powiatu świebodzińskiego

Podczas kwietniowej sesji sejmiku WL radni zdecydowali o podziale środków na remont lubuskich zabytków. Większość przyznanych dotacji dotyczy prac konserwatorskich i remontów obiektów sakralnych. W wykazie dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego ujęte zostały trzy zabytki zlokalizowane na terenie powiatu świebodzińskiego.

Trwają zatrzymania osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatku VAT. Wśród zatrzymanych są przedsiębiorcy ze Świebodzina

Sprawa wyszła na jaw we wrześniu ubiegłego roku. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych ujawniono funkcjonowanie grupy przestępczej na terenie kilku województw w tym lubuskiego.

Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zaniepokojenia wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Uchwała została przyjęta w ramach ogólnopolskiej akcji obrony samorządności

Do świebodzińskiego magistratu wpłynęło pismo ze Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z wnioskiem o wsparcie w drodze uchwały, ogólnopolskiej akcji obrony samorządności.

Do 7 kwietnia można składać propozycje nazw ulic, które zgodnie z ustawą dekomunizacyjną mają być zmienione

Propozycje należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej lub w sekretariacie świebodzińskiego magistratu.

Mija 88 rocznica śmierci Gustava Zerndta - historyka ziemi świebodzińskiej

Gustav Heinrich Zerndt był nauczycielem, historykiem i archiwistą miejskim. Urodził się 5 lipca 1854 roku w Świebodzinie jako syn mistrza sukienniczego Heinricha Zerndta i zmarł tutaj 1 kwietnia 1929 roku. Pochodził z notowanej już w połowie XVI wieku rodziny miejscowych bednarzy, a następnie sukienników.

Działania "Bus i Truck" na drogach powiatu świebodzińskiego

Świebodzińscy policjanci wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego prowadzili działania kontrolne na drogach powiatu świebodzińskiego.

Powiadom nas o ważnym wydarzeniu w Twojej okolicy, o problemach, które pojawiły się w Twoim środowisku. Przekaż nam swoje uwagi lub napisz artykuł dla Portalu, prześlij nam ciekawe zdjęcia, podziel się swoimi zainteresowaniami. Czekamy na Ciebie!

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca wzrosły emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby do tej pory otrzymujące minimalne świadczenia mogą liczyć na ich największy wzrost. Nie trzeba w tym...
Strzelanina na Polach Elizejskich w Paryżu

W czwartek wieczorem doszło do strzelaniny na Polach Elizejskich w ósmej dzielnicy Paryża. W wyniku strzelaniny zginął policjant i jeden z zamachowców.