Budowa kolumbarium na cmentarzu w Świebodzinie

Świebodzin - budowa kolumbariumNa cmentarzu komunalnym w Świebodzinie trwa budowa kolumbarium. Inwestycja realizowana jest w sektorze "U" nieopodal Pomnika Nekropolii Kresowych.

Prace polegają na budowie dwóch segmentów kolumbarium - naziemnych grobowców z sześćdziesięcioma nieckami na urny, wykonaniu utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz aranżacji zieleni.

W związku z realizacją inwestycji gmina przygotowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za pochówek. W uchwale zaproponowano opłatę za nieckę w kwocie 165 zł netto na okres dwudziestu lat.

Koszt rezerwacji niecki (mieszczącej cztery urny) ma wynieść trzykrotność kwoty bazowej, czyli 495 zł.

Opr. i fot. Waldemar Roszczuk