Nowe miejsca żłobkowe i przedszkolne w Świebodzinie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie, radni zatwierdzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczając osiem milionów złotych na budowę nowego przedszkola przy ul. Akacjowej.

W pierwszym etapie zostanie wybudowana część budynku, który będzie siedzibą grup żłobkowych. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec przyszłego roku. Pomieszczenia będą gotowe na przyjęcie trzech grup dzieci w wieku żłobkowym.

W kolejnym etapie zbudowana zostanie część przeznaczona dla sześciu grup przedszkolnych. Wybudowany kompleks będzie nową siedzibą Publicznego Przedszkola nr 4 w Świebodzinie.