Sprawdź swój dowód!

W nadchodzącym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych na okres 10 lat. Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!

{googleAds}
<div align='center'><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8536754123093431";
/* Dla Gazety Świebodzińskiej */
google_ad_slot = "3004630278";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
{/googleAds}

Dowód osobisty traci też ważność, gdy uległy zmianie dane na nim uwidocznione.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Świebodzinie nie później, niż na 30 dni przed upływem tego terminu. Wymiana dowodu jest zwolniona z opłat.