Sulechów - Świebodzin. Utrudnienia na drodze S3

S3 Sulechów - ŚwiebodzinW związku z pracami drogowymi na drodze S3 na węźle w Sulechowie, utrudniony jest ruch pojazdów w kierunku Świebodzina. Planowane jest także czasowe wyłączenie z ruchu dwóch pasów drogi na trasie Sulechów - Świebodzin.

Będą występować utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego, a także wyłączania z ruchu poszczególnych fragmentów węzła i prowadzenie pojazdów objazdami. Organizacja ruchu na węźle będzie ulegała zmianom w zależności od prowadzonych prac.

Policja i wykonawcy proszą o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i jazdę zgodnie z zaleceniami oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.

Kolejność remontu Węzła Sulechów:

I etap planowo do 21.05.2018 r:
- Prawoskręt kierunek Sulechów (Poznań), pasa włączenia i pas wolny jezdni lewej, łącznica Zielona Góra- Sulechów, Sulechów-Gorzów Wlkp., część ronda Sulechów;
- Pas wolny i pas szybki jezdni prawej, pas włączenia, łącznica Sulechów - Zielona Góra.

II etap planowo do 23.05.2018 r:
- Zakończenie remontu ronda Sulechów.

III etap planowo do 28.05.2018 r:
- Pas szybki jezdni lewej;
- Część ronda Cigacice;
- Łącznice przy jezdni prawej.

IV etap planowo 28.05-29.05.2018 r:
- Część ronda Cigacice;

V etap planowo do 04.06.2018 r:
- Pas szybki prawej jezdni.

VI etap roboty wykończeniowe planowo do 30.06.2018 r.