Marszałek Polak rozwiązała umowę o pracę z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W związku z prowadzonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego postępowaniem wyjaśniającym powiązania Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez małżonkę dyrektora WUP Waldemara Stępaka, w dniu 28 listopada 2022 r. dyrektor W. Stępak – po złożeniu wyjaśnień Zarządowi - oddał się do dyspozycji marszałek Elżbiety Anny Polak. Marszałek zdecydowała o rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem WUP.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy została zlecona kontrola pod względem sprawowania nadzoru nad agencjami zatrudnienia. Kontrola sprawdzi czy nie doszło do naruszenia art. 231 kodeksu karnego w zakresie przekroczenia uprawnień.