Projekt realizowany przez PARP w ramach programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) skierowany jest do przedsiębiorców, którzy wznowili działalność gospodarczą po wcześniejszych niepowodzeniach w biznesie.

Dofinansowanie otrzymać mogą przedsiębiorcy z sektora MiSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorcy z sektora MiSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Dofinansowanie można przeznaczyć na pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości oraz pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i konkurencji. Dofinansowanie można przeznaczyć również na przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Program jest w 100 proc. dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.