1 lipca 2021 roku, gen. dyw. Piotr Malinowski został mianowany na Dowódcę Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy - Joint Force Training Centre.

Generał Malinowski jest rodowitym Lubuszaninem. Urodził się 14 października 1966 roku w Gubinie. W 1985 roku wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu został mianowany na stopień podporucznika.

W latach 1989-1995 służył w drugim i szóstym batalionie rozpoznawczym - kolejno, na stanowiskach dowódcy plutonu, a następnie szefa kompanii. Następnie służył w piątej Dywizji Zmechanizowanej. Przez dwa lata (1997-1999) pogłębiał swoją wiedzę specjalistyczną, będąc słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu nauki objął stanowisko starszego oficera operacyjnego w 17 Brygadzie Zmechanizowanej, by następnie w 2000 roku zostać dowódcą batalionu. Trzy lata później objął dowodzenie dziesiątym batalionem rozpoznawczym i będąc jego dowódcą został skierowany do Hagi, gdzie ukończył kurs oficerów sztabowych NATO.

W roku 2004 generał dywizji Piotr Malinowski po raz pierwszy pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, wykonując obowiązki szefa oddziału rozpoznawczego. Po powrocie do kraju, przez kolejne dwa lata był szefem sztabu 17 Brygady Zmechanizowanej.

W 2007 roku po raz drugi został skierowany Iraku na stanowisko zastępcy dowódcy brygady. Od 2008 do 2011 roku generał Malinowski służył w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji NATO w Norfolk w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz kurs planowania dla oficerów sztabowych traktatu północnoatlantyckiego w szkole NATO w Oberammergau.

Od 2012 roku był zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Z chwilą rozpoczęcia procesu restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, aby już w 2014 roku zostać wyznaczonym na stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 2014 roku został skierowany na podyplomowe, roczne studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, które ukończył z pierwszą lokatą. Po zakończeniu nauki został dowódcą 17 Brygady Zmechanizowanej. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód i w tym samym roku z rąk Prezydenta RP otrzymał akt mianowania na pierwszy stopień generalski.

W listopadzie 2019 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a niespełna rok później, w sierpniu 2020 roku, otrzymał drugą gwiazdkę generalską.

Piotr Malinowski jest żonaty i ma dwoje dzieci. W chwilach wolnych uprawia sport, głównie trenując jazdę na rowerze. Umiejętności strategiczne doskonali zgłębiając literaturę historyczną kraju oraz grając w brydża. Jest mieszkańcem powiatu świebodzińskiego.