Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu nowego programu stypendialnego dla uczniów pod nazwą „Lubuscy Zawodowcy”. Skorzysta na nim młodzież, która kształci się w szkołach branżowych i technikach.

Jest to odsłona „Lubuskich Talentów” - największego programu stypendialnego w historii województwa, który z powodzeniem wdrażamy już od trzech lat - podkreśla wicemarszałek Łukasz Porycki.

Wsparcie z programu „Lubuscy Zawodowcy” otrzyma stu osiemdziesięciu najlepszych uczniów szkół branżowych i technicznych. Kwota każdego ze stypendiów będzie wynosić 800 złotych miesięcznie. Nabór wniosków odbędzie się na przełomie sierpnia i września w formie elektronicznej. Wicemarszałek Porycki zachęca młodzież do starań o stypendium. - Jest maj. To ostatni dzwonek, żeby podciągnąć swoje oceny i zostać lubuskim stypendystą. Drodzy uczniowie, jeszcze chwila wysiłku i znajdziecie się w gronie „Lubuskich Talentów”.

Wnioski o stypendium będą mogli składać uczniowie, którzy od września rozpoczną naukę w drugiej klasie szkoły branżowej lub technicznej. Pieniądze ze stypendium przeznaczą m.in. na pomoce naukowe, kursy, zakup sprzętu komputerowego, czy obozy językowe. Tak jak w programie „Lubuskie Talenty”, wsparcie będą mogli otrzymać również opiekunowie uczniów. Wicemarszałek Porycki podkreślił, że poza regionem lubuskim jedynie województwo śląskie wynagradza w podobnym programie nauczycieli.

Dokładny regulamin przyznawania wsparcia zostanie uzgodniony z dyrektorami i nauczycielami szkół, aby właściwie odzwierciedlał zapotrzebowanie uczniów. Wartość całego projektu to 2,5 mln złotych. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 2,1 mln zł, a ponad 100 tys. zł - z budżetu państwa. Pozostała część to wkład własny samorządu województwa. - Jest to program pilotażowy, ale wiemy już, że będziemy mogli go kontynuować. Bardzo mnie to cieszy, bo nic tak nie wpływa na jakość kształcenia, jak stypendia otrzymywane przez najzdolniejszych uczniów - zaznacza wicemarszałek.

Program stypendialny jest kolejną inwestycją w szkolnictwo zawodowe na terenie województwa lubuskiego. Od 2016 roku samorząd realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Województwie Lubuskim”. Głównym założeniem projektu jest skierowanie uczniów na dodatkowe staże zawodowe u pracodawców, specjalistyczne kursy i szkolenia dla uczniów, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Projekt obejmuje również podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez ich udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Wsparciem zostało objętych ponad 17 tysięcy uczniów i blisko 600 nauczycieli.

Zarząd Województwa zdecydował również o kontynuacji programu „Lubuskie Talenty” dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących. Będzie to trzecia edycja wsparcia dzieci i młodzieży. Przeznaczono na nią blisko trzy mln złotych, w tym 2,5 mln pochodzących ze środków unijnych. - W ramach tego przedsięwzięcia będziemy mieli nowych 263 stypendystów - wyjaśniła Joanna Ejsmont, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymają po 600 złotych miesięcznie, natomiast młodzież ze szkół ogólnokształcących - po 800 złotych. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy. - W tej perspektywie unijnej będzie to finał „Lubuskich Talentów”. Co będzie w nowej jeśli chodzi o stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących - trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć. Ale będziemy walczyć, żeby również te stypendia udało się realizować - dodaje dyrektor Departamentu EFS.

W poprzednich edycjach „Lubuskich Talentów” na stypendia wydano łącznie ponad 9 mln 700 tys. złotych. Stypendia uzyskało ponad 950 młodych ludzi.