Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zabiegu agrolotniczego oraz oprysku naziemnego w celu zwalczania i ograniczenia liczebności występowania chrabąszcza majowego, Nadleśnictwo Świebodzin wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasu w wyznaczonych obszarach leśnych.

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony został w obrębie leśnym Ołobok - w leśnictwach Chociule, Ołobok, Niedźwiedź, także w obrębie leśnym Świebodzin - leśnictwo Krzeczkowo oraz w obrębie leśnym Łagów w leśnictwach Bucze i Dolina.

Leśniczy zobowiązani zostali do rozmieszczenia tablic informacyjnych na terenie leśnictwa, w obrębie pól zabiegowych, w miejscach eksponowanych, przy wjazdach na tereny objęte zabiegiem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Zabiegi będą wykonywane dwoma środkami ochrony roślin na trzy różne szkodniki. Drzewostany Nadleśnictwa Świebodzin zagrożone są gradacją chrabąszczy. W pozostałych nadleśnictwach, w stopniu krytycznym, występuje wyłącznie barczatka sosnówka.

Aktualnie trwają obserwacje zagrożonych drzewostanów i dopiero po ich zakończeniu zapadną precyzyjne decyzje dotyczące konieczności i terminu prowadzenia poszczególnych zabiegów (dot. szczegółowej ich lokalizacji i obszaru).

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od poniedziałku 09 maja do końca miesiąca.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk