Bieżąca sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w Lubuskiem była tematem zwołanego przez wojewodę Władysława Dajczaka posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wojewoda Władysław Dajczak zwołał posiedzenie WZZK by omówić z przedstawicielami służb oraz kluczowych urzędów i instytucji bieżącą sytuację hydrologiczno-meteorologiczną. Służby uczestniczące w wideokonferencji zdały raporty dotyczące podejmowanych i planowanych działań, które przełożą się na minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- Musimy być przygotowani do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia powodziowego w regionie - podkreślił  wojewoda Władysław Dajczak.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Wrocławia, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, grubość pokrywy śnieżnej na rzece Warcie i Odrze wynosi: Warta od Noteci do ujścia - 10 cm, Odra od Baryczy do Bobru - 11 cm. Na Warcie obecne są również zjawiska lodowe. Śryż i lód brzegowy wynosi 10 proc.

RZGW prowadzą stały monitoring poziomu wód w rzekach, a strażacy monitorują dwa razy w ciągu doby newralgiczne miejsca na terenie województwa, które są zagrożone podtopieniami.

Inf. prasowa JK / Urząd Wojewódzki