Straż GranicznaFunkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka wspólnie z innymi służbami udaremnili nielegalne wwiezienie do Polski blisko trzydziestu ton odpadów biologicznych. Odpady miały trafić do jednej z miejscowości w gminie Czarne w powiecie człuchowskim.

W związku z ujawnionym procederem funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowanie przygotowawcze. Przedsiębiorcy, który wbrew przepisom przywozi odpady zza granicy może grozić kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

fot. Waldemar Roszczuk