Radni w tajnym głosowaniu odwołali Wioletę Haręźlak z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Za odwołaniem przewodniczącej sejmiku głosowało piętnastu radnych, sprzeciwiło się trzynastu. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po odwołaniu Wiolety Haręźlak, radni przystąpili do wyboru nowego przewodniczącego. Zgłoszone zostały trzy kandydatury:

- Wacława Maciuszonka
- Wiolety Haręźlak
- Heleny Hatki

W głosowaniu tajnym na stanowisko przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego radni wybrali Wacława Maciszonka, który uzyskał szesnaście głosów poparcia. Na radną Helenę Hatkę zagłosowało siedmiu radnych, natomiast na Wioletę Haręźlak oddano pięć głosów.

Czytaj także: Wniosek o odwołanie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego