Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla sześćdziesięciu stref prognostycznych. Obecnie w lasach jest bardzo sucho. Wilgotność ściółki spadła do niebezpiecznego poziomu. Jak zaznaczają leśnicy - w takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do sytuacji kryzysowej.

Zagrożenie pożarowe lasów najczęściej związane jest z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim z używaniem otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Rozpalanie ognisk, użytkowanie grilli, palenie papierosów i wyrzucanie niedopałków, a także wczesnowiosenne wypalanie traw są najczęstszymi przyczynami pożarów obszarów leśnych. Do tego dochodzą umyślne podpalenia.

Obecnie w lasach na terenie całego kraju występuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli przez kilkanaście dni utrzyma się dotychczasowa sytuacja pogodowa, leśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzić mogą zakaz wstępu do lasów.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk