Według danych Instytutu Badawczego Leśnictwa istnieje wysokie zagrożenie pożarowe w lasach, także lubuskich. Poniżej załączamy odnośnik do mapy zagrożenia pożarowego lasu ustalanego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w sześćdziesięciu strefach prognostycznych. http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

/fot. Waldemar Roszczuk