Na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy ALFA-CRP. Alert został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i jest prawdopodobnie związany z cyberatakiem przeprowadzonym na ukraińskie banki i serwisy ministerstwa obrony Ukrainy.

Stopień alarmowy obowiązuje od północy 16 lutego do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59. Ukraiński resort potwierdził serię cyberataków wymierzonych w elektroniczne usługi bankowe i serwisy ministerstwa obrony Ukrainy.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.