Materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu, także o zasadach skorzystania z usługi. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy o tym pamiętają. UOKiK przygląda się reklamom ofert 5G w sieciach komórkowych oraz informacjom związanym z wprowadzaniem tej technologii na rynek. Ze skarg konsumentów wynika, że nie mogą oni skorzystać z tej technologii, mimo zapewnień ze strony przedsiębiorców.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały konsumentów dotyczące ofert dostępu do internetu w technologii 5G. Skrót ten oznacza piątą generację sieci komórkowej, dzięki której zwiększy się prędkość internetu i pobierania danych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel - operatora sieci Plus, oraz P4 - operatora sieci Play. Sprawdzi w nich informacje udzielane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych w związku z wprowadzeniem technologii 5G.

- Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty. Istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd. Technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych – to wzbudza zainteresowanie konsumentów. Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać - wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Klienci sieci Plus skarżyli się na nieprawidłowe działanie technologii 5G, mimo że posiadali urządzenia umożliwiające jej obsługę. Z kolei abonenci Play na podstawie informacji w reklamach byli przekonani, że prezentowana w nich cena wraz z urządzeniem obejmuje Internet w prędkości 5G. Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii. Prezes UOKiK zweryfikuje w postępowaniach wyjaśniających czy sytuacje opisane przez konsumentów miały miejsce.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy i jego celem jest wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku. Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania właściwego, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.