Rząd Saksonii przedstawił nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 11 stycznia do 7 lutego 2021 roku włącznie. W rozporządzeniu ujęto zasadę ruchu transgranicznego i pracowników, na których nałożono obowiązek wykonania testów we własnym zakresie. Rozporządzenie związane jest także z przedłużonym lockdownem we wszystkich krajach związkowych.

Nowe przepisy regulują m. in. obecną sytuację związaną z przemieszczaniem się pracowników transgranicznych. Osoby regularnie przekraczające granicę, od 18 stycznia będą miały obowiązek wykonywania testów na obecność SARS-CoV2 - raz w tygodniu (nie jak było to początkowo przewidziane - dwa razy w tygodniu, począwszy od 11 stycznia). I choć stanowisko rządu Saksonii zostało złagodzone, nadal jest uciążliwe dla pracowników, szczególnie zarabiających najniższą stawkę ustaloną na rynku pracy.

Testy wykonane w Polsce i Czechach będą akceptowane po przekroczeniu granicy. W przypadku pracowników, którzy nie będą mogli przetestować się w swoim kraju, rząd Saksonii wesprze zatrudniające ich niemieckie przedsiębiorstwa, jeśli zdecydują się zorganizować testowanie pracowników, kwotą dziesięciu euro za każdy test.

Nowe zapisy zawierają także zalecenie korzystania z publicznych środków transportu tylko w koniecznych sytuacjach w celu ograniczenia liczby pasażerów w autobusach, tramwajach i pociągach do minimum.

Dopuszczalna jest niezarobkowa opieka nad dziećmi poniżej 14 roku życia z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych na zasadzie wzajemności w ramach stałych, rodzinnych lub sąsiedzkich kontaktów. Dobro dziecka uważane jest za ważny powód opuszczenia miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno ograniczenia w przemieszczaniu się, jak i zakazu wychodzenia w trakcie ustalonej godziny policyjnej między 22.00 a 6.00 rano. W Saksonii nadal obowiązuje strefa 15 km dla przemieszczenia w celu dokonania zakupów lub ruchu na świeżym powietrzu.