W środę, 28 września w norweskim Centrum Operacji Połączonych NATO - Joint Warfare Centre, odbyła się ceremonia przecięcia wstęgi ponownego otwarcia ośrodka po dwuletnim procesie modernizacji. W uroczystości uczestniczyli m.in. szef centrum szkoleniowego, generał dywizji Piotr Malinowski, dowódca JWC oraz Thorbjørn Thoresen, dyrektor generalny NDEA.

Joint Warfare Centre jest centrum edukacyjnym i szkoleniowym NATO w Jåttå niedaleko Stavanger w Norwegii. Mieści się w chronionym bunkrze, który rozciąga się na trzech podziemnych piętrach, siedemdziesiąt metrów w głąb skały. Jest podkomendą Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji z siedzibą w Norfolk w Stanach Zjednoczonych. Powodem powstania JWC było utworzenie dowództwa dedykowanego specjalnie do szkolenia dowództw NATO.

Projekt modernizacji In-Rock Facility został sfinansowany przez NATO i zrealizowany przez NDEA. Obejmuje szeroko zakrojoną modernizację infrastruktury oraz systemów komunikacyjnych i informacyjnych (CIS), które mają na celu zwiększenie zdolności Joint Warfare Centre do prowadzenia wysokiej jakości ćwiczeń w zakresie obronności i potrzeby bezpieczeństwa Sojuszu.

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in: Lone Merethe Solheim, zastępca gubernatora hrabstwa Rogaland; pułkownik Morten Anderssen, reprezentujący połączoną kwaterę główną Norwegii, pułkownik Waldemar Torbicki, attaché obrony RP, miejscowi dowódcy wojskowi, a także przedstawiciele mediów.

Po ceremonii uczestnicy przeszli do centrum sytuacyjnego wewnątrz obiektu. Jako pierwszy głos zabrał Thorbjørn Thoresen, dyrektor generalny NDEA, który na wstępie zaznaczył, że jego zespół jest dumny z udziału w projekcie modernizacji, który rozpoczął się w październiku 2020 roku.

- Jesteśmy agencją administracyjną podległą Ministerstwu Obrony. Nasze podstawowe zadania dotyczą planowania, budowy, administrowania, dzierżawy i sprzedaży posiadłości i nieruchomości obronnych - wyjaśnił Thoresen. - To jest zaawansowany technologicznie ośrodek szkoleniowy dla naszych sił specjalnych - regularne koszary, w których mieszkają nasi żołnierze, biurowce, w których planowane są misje i codzienne operacje, bazy naszych samolotów bojowych i śmigłowców ratowniczych, broń i obszary szkoleniowe. Dzisiaj ponownie otwieramy, najnowocześniejszy ośrodek edukacyjny i szkoleniowy, z którego wy, nasi dobrzy przyjaciele i sojusznicy, korzystacie, aby przygotować się do swojej misji - dodał.

Generał dywizji Piotr Malinowski podkreślił, że nowy obiekt będzie idealnym miejscem dla przyszłych ćwiczeń dowódczo-sztabowych. - Inwestycja NATO w ten obiekt podkreśla zaufanie do ważnej wspólnej misji szkoleniowej Joint Warfare Centre, która ma zapewnić trwałą gotowość naszych sił w obliczu wszystkich wyzwań. Ten projekt jest również prawdziwym świadectwem silnych więzi współpracy i partnerstwa między Królestwem Norwegii a Sojuszem NATO - zaznaczył Malinowski, po czym dodał - Postrzegam zmodernizowany In-Rock Facility jako wartość dodaną do wysokiej jakości szkolenia, pokazując naszą determinację, aby uczynić NATO jeszcze lepszym.

Obecny szef Joint Warfare Centre, gen. dyw. Piotr Malinowski jest Lubuszaninem, mieszkańcem powiatu świebodzińskiego.

Opr. Waldemar Roszczuk, fot. Joint Warfare Centre

Czytaj także:

Generał dywizji Piotr Malinowski mianowany na Dowódcę Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
Generał dywizji Piotr Malinowski obejmuje dowództwo nad NATO Joint Warfare Center