Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście, od września uruchomiona zostanie mobilna pracownia robotyki Lego. Pracownia realizować będzie warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Babimost. Placówka otrzymała właśnie sprzęt niezbędny do uruchomienia laboratorium.

Głównym celem projektu "Liga eSzkoła", w którym uczestniczy babimojski GOK jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń z dostępem do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od dziesięciu do osiemnastu lat poprzez prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).